Akreditační značkaZkušební laboratoř SEA – Chomutov

Zkušební laboratoř jsme začali budovat v roce 2007. Od května 2007 provádíme zkoušky protržení trubky vnitřním přetlakem (Burst Test). V dubnu 2010 jsme rozšířili náš obor činností o zkoušku zhroucení trubky při namáhání vnějším přetlakem (Collapse Test). V září 2013 jsme úspěšně akreditovali naši zkušební laboratoř pro provádění zkoušek Burst Test podle ČSN EN ISO/IEC 17025. Od července 2016 můžeme využívat flexibilního rozsahu akreditace.

Neváhejte nás kontaktovat, máte-li zájem o zkoušky, a to i výrobků, kterým naše zařízení nevyhovuje. Rádi zvážíme možnost úpravy vysokotlaké testovací komory, programového vybavení i používaných pracovních postupů.
Vzor zkušebního protokolu

Burst Test – zkouška protržení trubky vnitřním přetlakem

Zkouška v rozsahu akreditace se provádí podle interního pracovního postupu PP 220-001. Tento pracovní postup je určen pro zkoušení kovových trubek. Přednostně se zkouší trubky délky 1000 nebo 2000 mm.

Pracovní tlak:140 – 3600 bar
Průměr vzorku:10 – 90 mm
Délka vzorku:800 – 2100 mm
Pracovní médium:voda
Pracovní teplota:10 – 30 °C

Collapse Test – zkouška zhroucení trubky při namáhání vnějším přetlakem

Zkouška mimo rozsah akreditace se provádí podle interního pracovního postupu  PP 220-005. Maximální rozměry vzorků pro tuto zkoušku jsou omezeny sortimentem dostupných vysokotlakých pouzder.

Maximální zkušební tlak:kontaktujte nás
Průměr vzorku:kontaktujte nás
Délka vzorku:300 mm