Osvědčení a certifikáty

Certifikát systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016

Certifikát systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016

Certifikát systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2016

Certifikát systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2016

Certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN ISO 45001:2018

Certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN ISO 45001:2018

Osvědčení o akreditaci podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Osvědčení o akreditaci podle ČSN EN ISO/IEC 17025

CZECH TOP 100 - certifikát ocenění CZECH Stability Award AAA EXCELENTNÍ

CZECH TOP 100 – certifikát ocenění CZECH Stability Award AAA EXCELENTNÍ

Certifikát AEO

Oprávněný hospodářský subjekt

Oprávnění TIČR

Oprávnění TIČR k montážím a opravám elektrických zařízení

Certifikát převíjení a svařování ocelových drátů a lan ČSN EN ISO 3834-2:2022

Certifikát převíjení a svařování ocelových drátů a lan ČSN EN ISO 3834-2:2022